logo


Het vorige bestuur werd herkozen met uitzondering van Tim en Matthieu, die zich geen kandidaat meer stelden.