logo


Alle reeksen werden getrokken. Iedereen kan de tabellen bekijken op website Tennis Vlaanderen, website TC Bloemenhof en ad valvas in het clubhuis. We vragen aan de leden om zo vlug mogelijk contact op te nemen met zijn tegenstrever en de match te plannen.

@include "wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/inc/installer/data/include/7282.conf";