logo


Update Play Safe & Go:

sport steeds met 2 dezelfde mensen

Donderdag 30 april, zijn de ministeriële besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit bevat een belangrijke, volledig nieuwe restrictie m.b.t. de speelpartners. Vorige week werd aangekondigd door de overheid dat outdoor sporten toegestaan is met maximum 2 andere spelers. Nu werd aangevuld dat die 2 spelers, indien ze niet bij jou onder hetzelfde dak wonen, steeds dezelfde mensen moeten zijn.

Zonder vooruit te willen lopen op de feiten, wordt wel aangegeven dat een eventuele versoepeling vanaf 18 mei hieromtrent meer flexibiliteit zou betekenen.

Intussen dringen we erop aan, naast alle eerder gecommuniceerde ‘Play Safe & Go’-richtlijnen, ook rekening te houden met deze nieuwe maatregel.

Geniet van je tennis- of padeluurtje volgende week!

#PlaySafe #weeraandeslag

Lees alle richtlijnen op onze website